Bienvenido/a

EQUOgalicia

slogan

É o momento da ecoloxía, é o momento de ter no parlamento galego xente que defenda con orgullo a política verde en Galicia.

A maioría da cidadanía Galega vive do medio ambiente e no medio natural. Consideramos que a defensa do mesmo é a defensa da nosa identidade de Vida e a defensa do que fai que Galicia sexa o que é. Galicia é Verde, Galicia son os soutos e as fragas, os rios e os vales, as praias e as rías. Non podemos seguir vivindo de costas ao medio ambiente, debémolo defender e convivir en harmonía con el.

slogan

A pluralidade no parlamento enriquece a política.

Candidatas

ReconstruccionVerde

Colabora

Colabora con EQUO Galicia. Reverdece o Parlamento!

Cómo? Podes colaborar na nosa campaña de calquera destas formas: